Monumenten

Beschermde bouwwerken of bouwwerken van historisch belang,

restaureren wij volgens de regels van de kunst en volgens de opgelegde voorschriften. Zowel voor particuliere projecten als gemeente- of stadsopdrachten.